lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

För Skärgårdsvänner

Skärgårdsstiftelsen har cirka 16 000 skärgårdsvänner som alla är mycket viktiga för vår verksamhet.

Förutom att du som Skärgårdsvän ger ett ekonomiskt bidrag till Skärgårdsstiftelsen är också kraften i engagemanget viktig för både opinionen och för intresset för skärgården på längre sikt.

Vi hoppas att du som väljer att stödja oss som Skärgårdsvän finner att det ger goda möjligheter för dig att fördjupa ditt intresse för skärgården!

Skärgårdsvänner från november 

Alla som blir Skärgårdsvänner efter sista oktober blir Skärgårdsvän för 2022.

Du får din vänbok och tidningen Stångmärket våren 2022.