lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Skärgårdsstiftelsens historia

År 1959 startades Skärgårdsstiftelsen.
Många tyckte att det var viktigt
att det skulle finnas områden i
skärgården som alla skulle kunna besöka.
Även de som inte ägde någon
egen stuga. Skärgårdsstiftelsen
köpte öar och delar av öar i
skärgården för att behålla dem
tillgängliga för allmänheten.

Idag äger Skärgårdsstiftelsen
40 områden i hela Stockholms
skärgård. De utgör cirka 12 procent
av skärgården.

Skärgårdsstiftelsen har en styrelse
som består av folkvalda politiker från
regioner och kommuner.