fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Läs rapporten Levande Skärgårdsnatur 2017

Nu är den klar, precis lagom till flyttfåglarnas inflygning över skärgården kan vi presentera resultaten från förra årets arbete i projekt Levande Skärgårdsnatur. Med årets rapport i handen kan vi med stolthet redogöra för resultatet av 32 års inventeringar av olika arters utveckling i skärgårdsmiljön.

När vi ser på våra data insamlade under 2016 och jämför bakåt så kan man skönja såväl orosmoln som glädjeämnen. Det kan väl sägas vara lite av en ekologisk grundbult att vissa arter gynnas i en given situation samtidigt som andra missgynnas.

Oron för ejdern fortsätter, dock kunde vi på några håll skönja en liten ljusning i form av fler häckningar med till synes friska ungar under vår undersökningsperiod. Berguvsstammen är fortfarande svag medan inventeringen av alkorna visar mycket fina resultat. Även för havsörnen fortsätter den positiva trenden i Stockholms skärgård. Under 2016 uppnåddes två milstolpar. Den första, som var ganska väntad, innebär att hela Stockholms läns kuststräcka nu har fler än 100 revirhållande par. Den andra milstolpen är att havsörnen återetablerat sig som häckfågel inne i själva Stockholm.

Levande Skärgårdsnatur 2017