lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Havstulpanvarning

Aktuella havstulpanvarningar 2017

23 Augusti 2017

Västernorrland, Gävle, Uppland, Stockholm, Södermanland och Östergötlands län.

Nu har vi fått in flera rapporter om havstulpaner längs Östersjökusten. Nu går vi ut med en varning för Västernorrland, Gävle, Uppland, Stockholm, Södermanland och Östergötlands län. Lokala skillnader kan förekomma. För mer lokal havstulpanstatus besök Batmiljo.se klicka i mätplattor. Här kan du se om det finns havstulpaner i närheten av din plats.

24 juli 2017

Gotland, Kalmar, Blekinge och Skånes län.

Nu har havstulpanerna kommit till södra Sverige. Vi går därför ut med en varning för Gotland, Kalmar, Blekinge och Skånes län. Lokala skillnader kan förekomma.För mer lokal havstulpanstatus besök Batmiljo.se klicka i  mätplattor. Här kan du se om det finns havstulpaner i närheten av din plats.

Åtgärder vid varning

Det bästa är att vidta någon slags åtgärd inom 1-2 veckor. Detta för att havstulpanen ska vara lätt att få bort. Det finns olika metoder för att hålla båtbotten ren så som tvätta för hand, borsttvätt eller högtryckstvätt.

Läs om olika sätt att bottentvätta: 6 sätt att slippa bottenmåla
Karta över tillgängliga båtbottentvättar: båtmiljö.se

Information om havstulpanen

Havstulpaner är vackra och fascinerande kräftdjur. Men båtägaren vill inte ha dem på skrovet eftersom de skapar friktion mot vattnet, vilket resulterar i förhöjd bränsleförbrukning. Båtbottenfärger är ett effektivt skydd mot havstulpaner men innehåller gifter som utgör en stor fara för havsmiljön.

Genom Skärgårdsstiftelsens havstulpanprojekt kan båtägare få reda på när havstulpanerna sätter sig fast i Östersjön. Syftet är att öka medvetenheten och få fler att använda alternativa metoder för att hålla båtbotten ren och på så vis minska användningen av giftiga båtbottenfärger.

Syftet med varningen är att få båtägare att tvätta botten istället för att använda giftig bottenfärg. Det är en enkel åtgärd, förutsatt att det görs i tid innan havstulpanerna fastnar alltför hårt. Vinsterna är högre fart och lägre bränsleförbrukning.

Det bästa: att känna själv

Det förekommer alltid lokala skillnader inom län eller områden både när det gäller tidpunkten för fastsättning och mängden havstulpaner. Därför är rekommendationen att man själv håller koll på sin båtbotten. Det bästa är att dra med handen under båten för att känna om det finns påväxt och avgöra om havstulpanerna håller på att sätta sig fast. Det finns flera organismer som växer på båtbottnar men havstulpanerna är de enda som känns som vassa och spetsiga knottror.

Eftersom all beväxning påverkar båtens framfart i vattnet så är det bra att rengöra sin båt mer än en gång per säsong. Då slipper man ökad bränsleförbrukning och därmed också ökade utsläpp av miljöfarliga ämnen.

Så funkar det

Havstulpanprojektet har sedan starten 2001 undersökt och informerat om när havstulpanerna sätter sig fast på båtbottnar i Östersjön. Projektet bygger på att cirka 140 observatörer mellan Umeå och Limhamn rapporterar om havstulpanernas så kallade settling. Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän och frivilliga på andra orter observerar tidpunkten för havstulpanernas settling genom att hänga ut settlingsplattor (plastplattor i A5-format). Runt 140 settlingsplattor hänger ute från Umeå till Limhamn.

När vi har fått in ett antal rapporter om påväxt inom ett län går vi ut med en havstulpanvarning. Enstaka observationer av ett fåtal havstulpaner räcker inte för att vi ska gå ut och varna men vi informerar ändå om dessa observationer här på hemsidan.

Projektet är helt finansierat med medel från Havs- och vattenmyndigheten.

Havstulpanvarning via SMS

Anmäl dig till SMS-tjänsten

Skicka ”havstulpan start” till nummer 71120

Avsluta din havstulpanvarning

Avsluta varning via E-post
Skicka ”havstulpan stopp” till anna.ehn@skargardsstiftelsen.se


Avsluta varning via SMS
Skicka ”havstulpan stopp” till 71120.

Båtmiljö

Båtmiljös logotyp
Hos Båtmiljö.se hittar du närmaste båtbottentvätt och information som berör båtmiljö.

Projektansvarig

Havstulpanprojektets logotyp


Anna Ehn
Tel: 072-548 67 77
E-post