lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Alternativ till färg

Båtbottenfärger har länge varit den främsta metoden för att hålla båtbotten ren från påväxt. Idag finns det flera andra bra metoder som kan spara både miljö, tid och pengar.

Att måla båtbotten som ett skydd mot påväxt har varit del av båtlivet och framförallt båtägandet i över 100 år. En påväxtfri båt är målet men båtbottenfärgernas negativa påverkan på vår marina miljö har gjort att fler och fler istället använder sig av alternativa metoder, till exempel mekanisk rengöring, dukar eller hissar.

Metoder för att hålla båtbotten ren från påväxt

Borsttvätt

En alternativ metod för att hålla båtbotten ren är att tvätta båten i en borsttvätt. Det finns olika modeller men principen är densamma och borsttvättarna fungerar som biltvättar där roterande borstar tar bort påväxten.

Stationär Borsttvätt

En borsttvätt fungerar som en biltvätt fast utan kemikalier. Roterande borstar tar sakta bort påväxten från båtskrovet utan att logg och botten skadas. Borsttvätten är stationär och monteras vid en brygga. Om båten är målad är det mycket viktigt att samla upp gammal båtbottenfärg. Borsttvättarna har därför en uppsamlingsbassäng som töms vid säsongens slut. Innehållet förs inte tillbaka till vattnet. Det klassas som miljöfarligt avfall och ska tas om hand på en avfallsanläggning.

Borsttvättarna kan tvätta de flesta motor- och segelbåtar. Måtten för bredd i vattenlinjen, djup och längdmått varierar mellan olika tvättar. En tvätt tar cirka 15 minuter och rekommendationen är att man tvättar sin båt 3-4 gånger per säsong. Priset per tvätt varierar men brukar ligga mellan 300-500 kr.

Mobil Borsttvätt

Idag finns det också mobila borsttvättar som man kan leasa eller köpa in till sin båtklubb. Då sitter borsttvätten på en trailer som man backar ned i vattnet så att borstarna kommer i vatten och båten kan vinschas upp. Mobila borsttvättar lämpar sig för båtar från 3.5 meter till 8 meter och 3000 kg.

Den maximala kapaciteten bestäms utifrån vilken trailer man väljer att montera aggregatet på. Maskinen drivs med el och finns inte el på platsen kan ett transportabelt bensin- eller dieseldrivet elverk användas. När borsttvätten har gjort sitt jobb kör man upp trailern på land och spolar av aktern på båten med högtryckstvätt. Tidsåtgången beräknas till totalt 15-25 minuter. Eftersom de mobila borsttvättarna saknar uppsamlingsbassäng och därmed möjligheten att ta hand om eventuellt avborstat material passar de bäst för båtar som inte målats med någon båtbottenfärg.

Spolplatta med rening

Det är inte bara i vattnet som båtbottenfärger kan inverka negativt på miljön. På land spolas, slipas och skrapas båtar. Färgrester och andra miljöfarliga ämnen förorenar marken och t.ex. slipdamm kan dessutom vara ohälsosamt för båtägaren. Bästa sättet att undvika spridning av färgrester i naturmiljön är att rengöra båten med högtryckstvätt över en spolplatta med rening. Spolvattnet som för med sig färgrester tas då omhand och kommer inte ut i naturen.

Som det är idag spolas de flesta båtar av endast när båten tas upp på hösten. Många varv och marinor som har spolplatta med rening erbjuder båtlyft och högtryckstvätt även under sommaren.

Om fler båtklubbar skaffade spolplatta med rening skulle båtägaren själv kunna tvätta båten vid behov exempelvis när havstulpanerna satt sig fast. Om spolplattan ligger i anslutning till en ramp är det lätt att få båten i och ur vattnet. Istället för lyftkran kan en sublift användas. Subliften manövreras av en person och kan ta både segel- och motorbåtar. Kostnaden att anlägga en spolplatta med rening varierar kraftigt.

Tvätta för hand

Visst går det att hålla båtbotten ren utan avancerade metoder. Med en grov borste eller svamp kan det också bli riktigt rent.
Om man inte har tillgång till, eller möjlighet att, använda sig av en borsttvätt eller spolplatta kan man tvätta båten själv. Det enda som behövs är en bra borste eller svamp och sedan är det bara att skrubba. För att göra det lättare kan man ta sig till en grundare sandbotten. Om man inte gillar att bada och har möjlighet att ta upp båten på en trailer kan man skrubba av den på land eller stå på en brygga och använda en borste med skaft. Det finns även special gjorda borstar som gör det möjligt att rengöra skrovet från land.

Membranduk

Genom att lägga en membranduk på båtplatsen skyddas skrovet mot påväxt. Det är ett enkelt och miljövänligt sätt att hålla båtbotten ren.
En membranduk förtöjs i brygga, förtöjningsbom eller bojsänke. När båten kör upp på duken sluter den tätt runt båtskrovet och skapar på så vis en ogästvänlig miljö för havstulpaner, alger och annan påväxt. Membrandukar måttbeställs efter vilken båt man har. Idag går det bara att beställa till motorbåtar men en segelbåtsvariant är under planering. Priset varierar med båtstorlek.

Båtlyft

Båtliftar eller båthissar kan fås i olika utformning beroende på var den ska sitta och vilken båt den ska användas till. Gemensamt för alla liftar är att de kräver tillgång till en kaj, brygga eller ett båthus samt framdragen el.

Fördelar med att förvara båten ovanför vattenytan:

  • Skrovet suger inte vatten, båten blir lättare och drar mindre bränsle.
  • Du slipper måla båtbotten, den håller sig ren och förhindrar ökad bränsleförbrukning.
  • Du slipper underhåll av bojar och kättingar.
  • Din båt blir svårare att stjäla.
  • Vinterförvaringen på ett bekvämt sätt.

Flytande uppläggningsplatser

Det finns olika varianter av flytande uppläggningsplatser. En lösning är en pontonliknande konstruktion med två luftkuddar sammanfogade med ett nät. Med hjälp av en mindre kompressor eller dammsugare blåses luftkuddarna upp. Båten ligger då helt torrt och får ingen påväxt. När den inte används kan den förvaras ihopvikt i båten. Hela förloppet från att man börjar pumpa upp luftkuddarna till båten ligger torrt tar cirka 30 minuter. Storleken på den pontonliknande uppläggningsplatsen beror på båtens vikt: 1250 kg, 2000 kg eller 3000 kg. Denna lösning fungerar bara för motorbåtar.

Sammansatta plastmoduler för mindre motorbåtar

En annan variant av uppläggningsplats är sammansatta plastmoduler som ligger och flyter i vattnet. Konstruktionen är som ett v i mitten så att man lätt kan köra av och på. Flytkraften är 350 kg per kvadratmeter. Modulerna kan ligga i hela året i lugna hamnar, annars är de lätta att montera isär och ta upp. De sammansatta modulerna är bara för motorbåtar och då upp till 2000 kg.