fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Betesdjursägare

På flera av de områden stiftelsen äger och förvaltar bedrivs jordbruk med betesdjur vilka gör en stor insats för att hålla markerna öppna. Den årliga skötseln av den gamla odlingsmarken sker ofta genom bete av både nötkreatur och får. Då dessa djur har olika betesval blir resultatet optimalt, både för marken och djuren.

KontaktupPgifter, BOKSTAVSORDNING

Arholma, Idö
Jonny Nord (Arholma)
Mobil: 070-377 78 06

Björnö
Sören Jakobsson (Björnö)
Tel: 08-571 420 35
Mobil:0708-38 83 17

Tom Jakobsson (Björnö)
Tel: 073-679 63 58

Finnhamn, Särsö och Kålgårdsön
Martina Högberg (Finnhamn)
Tel: 08-542 462 42
Mobil: 070-461 74 21

Fjärdlång
Johan & Åse Borg (Stegsholm, Gålö)
Tel: 08-500 533 08
Mobil: 070-313 14 72

Grinda
Maria Jörgensson
Mobil: 073-093 25 49

Gålö, Askvik och Stegsholm
Anders Borg (Stegsholm)
Tel: 08-500 333 72
Mobil: 070-441 56 26

Johan Borg (Stegsholm)
Tel 08-500 333 08
Mobil: 070-313 14 72

Gålö, Frönäs
Eva och Lars Thoreson (Gålö)
Mobil: 070-370 63 24, 070-234 23 01

Gålö, V Bondäng
Sven Dahlskog (Gålö)
Tel: 08-500 333 70

Gålö, Ö Bondäng
Anneli och Totte Sjöberg (Gålö)
Tel: 08-742 28 06

Gällnö, Karklö, Gällnö Västerholme
Gösta Sundström (Gällnö)
Tel 0709-58 98 41

Hammersta
Douglas och Solveig Selling (Hammersta)
Tel 08-500 490 53

Hjälmö, Hästnacken, Gränö, Lisslö Västerholmen, Norrgårdsön, Träskö-Storö
Per och Lill Schierman (Hjälmö)
Tel 08-571 661 33
Mobil: 070-377 57 48

Häringe
Peter Karlsson (Häringe)
Tel: 08-530 442 70
Mobil: 070-314 42 70

Idö
Jonny Nord (Arholma)
Mobil: 070-377 78 06

Käringboda
Lisa Rosell (Långholm)
Mobil: 070-215 87 86
E-post

Lidö
Micke Jansson (Lidö)
Tel 0176-404 54
Mobil: 070-377 38 78

Lådna, Lådnaön
Krister och Karin Sjöblom (Lådna)
Tel: 08-500 493 04
Mobil: 070-377 88 91
Mobil: 070-736 49 95

Möja, Granholmen, Hemö, Hägna
Rolf Åkesson (Möja)
Mobil: 070-750 56 30

Möja-Lökaön, Österviken
Björn Sundberg (Möja)
Mobil: 070-377 58 12

Nämdö, Boskapsön, Jungfruskär, Grönskär, Långviksskär
Stina Molander och Per Fjärdhäll (Nämdö)
Tel: 08-571 564 18
Mobil: 070-846 72 20

Riddersholm
Anders Jansson (Väsby)
Tel: 0176-22 04 62

Rånö
Christian och Christer Blomlöf (Rånö)
Tel: 08-501 576 34

Själbottna
Thomas Klein och Kerstin Karlén (Själbottna)
Tel: 0176-843 22

Ålö, Utö
Anders och Anna Blomlöf (Ålö)
Tel: 08-501 576 03
Mobil: 070-377 98 04

Östra Lagnö
Thomas Brottman (Östra Lagnö)
Tel: 08-542 425 81

Kontakta djurägare

Om du noterar ett tamdjur som är skadat eller av annan anledning behöver tillsyn ber vi dig att kontakta respektive djurägare.

Vid akuta fall kan även områdets tillsynsman kontaktas.