fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Gräsand

Skärgårdsstiftelsen har inventerat gräsand i Stockholms skärgård sedan 1985. Idag ingår gräsanden i delprojektet inventering av skärgårdens vanligaste kustfågelarter. Arbetet med att inventera kustfåglar sker enligt samma metod som tidigare år. Gräsänder räknas under veckorna 16-17 under ett 3- 5 timmars morgon/förmiddagspass. Inventeringen genomföras någon gång under gynnsamma förhållanden där enbart hanar räknas.  Allt resultat noteras, även ett nollvärde. Den metodik som används för fågelinventering  i levande skärgårdsnatur baseras på linjetaxeringen som används inom Svensk fågeltaxerings (SFT) standardrutter. 

Linjetaxering

Att räkna fåglar genom en inventeringsslinga innebär att man i långsam takt tar sig fram längst med en bestämd slinga och samtidigt räknar alla fåglar ur den aktuella arten som förekommer i anslutning till sträckan. Alla gräsänder som syns räknas. Vid linjetaxering kan slingans längd variera beroende på vilken fågelart man inventerar. Längden och sträckan ska bedömas ge det bästa möjliga förutsättningarna för att räkna arten. När slingan är bestämd är tanken att man kommande inventeringar åker samma slinga för att kunna jämföra alla antalet fåglar från inventeringarna. Syftet med inventeringen är att få en statistisk klarhet i om antalet gräsänder är stabil eller varierar i ett begränsat skärgårdsområde.   

Gräsand, Mallard (Anas platyrhynchos)

Gräsanden är den största och kraftigaste simanden. Den mäter upp till 55-60 cm och har ett vingspann på 81-95 cm. Gräsanden har en lång näbb och kort stjärt. Den har i alla dräkter en mörkblå iriserande vingspegel. Gräsandshanen i praktdräkt har ett karaktäriserande mörkgrönt huvud med en vit halsring. Bröstet är kastanjebrunt och stjärten har tjusigt upprullade svarta fjädrar i mitten. Gräsandshonan är däremot brunspräcklig och har en mer orangefärgad näbb till skillnad från hanen, som är gul. Gräsänder finner man i alla typer av vatten, från små dammar till större sjöar och skärgården. I Sverige häckar gräsanden i hela landet förutom i fjällmiljö. Gräsänder är allätare och mycket flexibla i sitt val av föda och varierar beroende på vilket häckningstadie den befinner sig i, tillgången på föda och konkurrens från andra arter och artfränder. De äter främst vattenväxter men även insekter, kräftdjur och säd.