fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Skarv

 

Mellanskarven ingår i projektet Levande skärgårdsnatur där vi räknar skarvens boplatser med hjälp av finansiering från Länsstyrelsen i Stockholm.

Korta utdrag av inventeringen 2018

Antalet räknade bon har varierat mellan 4983 och 6279 de senaste 13 åren. 

Boräkning som metodik

Den årliga inventeringen av skarvbon samt förekommande fall av registrering av avvikelser och förändringar har pågått sedan 1994. Skarven är en kolonihäckande fågel och inventeras lämpligast genom att räkna antalet bon i kolonin. Antalet bon används som ett index på antalet häckande par. För att få ett absolut-värde på antalet behöver man även veta hur stor andel av bona som är bebodda samt ifall ett par har flera bon. För att räkna bon sker en landstigning på den aktuella ön med kolonin. Detta kräver god planering och att vara varsam för att minska störningen på fåglarna. Metodiken för inventering av skarvbon har gjorts på ett likvärdigt sätt med samma personal i över 10 års tid. Räkningen sker oftast efter häckningen.   

 

Skarv, Cormorant (Phalacrocoracidae)

Skarven är en sjöfågel som tillhör släktet pelikanfåglar. Skarven har en lång kropp, mörk fjäderdräkt och simhud mellan tårna och finns i skärgårdar och kuster. Skarven är en duktig simmare där huvudfödan är fisk. Till skillnad från många andra fåglar som dyker saknar skarvens fjäderdräkt ett vattenavstötande yttre skick. Detta gör skarven till en bättre dykare, då fjäderdräkten blir lättare. För att torka sträcker skarven ut sina vingar och solar, vilket har blivit ett karaktäristisk drag för dem. Ringmärkningsdata visar att skarvarna flyttar över hela Europa och även ned till Medelhavets södra kuster längs Nordafrika.