fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Småskrake

Småskraken  inventeras under veckorna 21-22 på ett 3-5 timmars morgon/förmiddagspass. Inventeringen ska genomföras någon gång under gynnsamma förhållanden. Allt resultat noteras, även ett nollvärde. 

Inventeringsslinga (linjetaxering)

Att räkna fåglar genom en inventeringsslinga innebär att man i långsam takt tar sig fram längst med en bestämd slinga och samtidigt räknar alla fåglar ur den aktuella arten som förekommer i anslutning till sträckan. Att räkna småskrake gör men dels genom att räkna de man ser men även de man hör. Slingan kan variera i längd beroende på vad man anser ge bästa möjliga förutsättningar för att räkna en fågelart. När slingan väl är bestämd ska den dock fortsätta att användas på exakt samma sätt i kommande investeringstillfällen. Syftet med inventeringen är att få en statistisk klarhet i om antalet småskrakar är stabil eller varierar i ett begränsat skärgårdsområde. 

Småskrake, Red-breasted merganser (Mergus serrator)

Småskraken kännetecknas av att den är något mindre än storskrake och blir ca 58 cm. Både honor och hanar har förlängda hjässfjädrar som bildar en stripig tofs i nacken. Hanens huvud är svart och glansigt grön och har en blekt rostbrun mage med mörka fläckar. Honans huvud är rödbrun och går diffust över till en gråvit kropp. Småskraken häckar spritt över hela landet längst med kusten och huvudföda är småfisk.