fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Storskrake

Inventering av storskrake har skett sedan 1985 av skärgårdsstiftelsens tillsynsmän. Det är enbart hanar som räknas och inventeringen sker under veckorna 16-17 under ett 3-5 timmars morgon/förmiddagspass. Inventeringen ska genomföras någon gång under gynnsamma förhållanden. Allt resultat noteras, även ett nollvärde. 

Inventeringsslinga (linjetaxering)

Att räkna fåglar genom en inventeringsslinga innebär att man i långsam takt tar sig fram längst med en bestämd slinga och samtidigt räknar alla fåglar ur den aktuella arten som förekommer i anslutning till sträckan. Att räkna storskrakar gör man dels genom att räkna de man ser men även de man hör. Slingan kan variera i längd beroende på vad man anser ge bästa möjliga förutsättningar för att räkna en art. När slingan väl är bestämd ska den dock fortsätta att användas på exakt samma sätt i kommande investeringstillfällen. Syftet med inventeringen är att få en statistisk klarhet i om antalet storskrakar är stabil eller varierar i ett begränsat skärgårdsområde.

Storskrake, Common merganser (Mergus merganser)

Storskraken är 66 centimeter lång, har en spetsig näbb som slutar i en hake. Hanen är ljus med svart ryggdok och grönsvart huvud. Honan kan lätt förväxlas med småskrakehonor. Skillnaden är att storskrakehonor har en tydlig avskiljning mellan sitt bruna huvud och sin ljusare hals, till skillnad från småskrakehonan som har en jämnare övergång. Storskraken häckar över den större delen av landet med har en högre koncentration längst med ostkusten.