lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Grafisk profil

En grafisk profil används för att göra avsändaren tydlig och för att skapa igenkänning hos betraktaren. Människor inom och utanför Skärgårdsstiftelsen ska enkelt känna igen avsändaren genom att använda rätt logotyp och färg.

All användning av våra logotyper måste godkännas av stiftelsen. Nedan följer några regler som måste följas vid användning av våra logotyper:

  • Det är inte tillåtet att göra ändringar i logotyperna.
  • Det är inte tillåtet att göra ”egna” logotyper.
  • Logotypen får inte vara för liten för att säkerställa läsbarhet och tydlighet.

Har du frågor gällande logotyp och grafisk profil, vänligen kontakta kommunikationsenheten.
info@skargardsstifftelsen.se

Stiftelseblå

Tryck
PMS: 2955 C
CMYK: 100, 60, 10, 53

Digitala medier
RGB: 15, 72, 117
HTML: 0f4875