lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Odling av blåmusslor vid Fjärdlång

Utanför Fjärdlång i södra skärgården har en blåmusselodling nyligen anlagts av Ecopelag. Syftet med odlingen är dels att rena Östersjön men också för att undersöka hur musslorna kan användas på ett klimatsmart sätt. Kanske som djurfoder, gödning och mat?

Testet kommer att undersöka vilken tid och vilka maskiner som behövs för att förädla musslor. Musslor är nämligen det mest klimatvänliga vi kan äta om vi skördar dem på rätt sätt. Blåmusslorna tar upp näringen och även partiklar ur Östersjön de är små s.k filtrerare som suger upp partiklar ur vattnet och tar upp den näring de behöver. Där det är gott om blåmusslor är vattnet alltid klart och fint.

Visste du att

Musslor börjar sina liv som frisimmande larver som vill hitta ett hårt underlag för att växa till under två år. I Östersjön blir inte musslorna inte lika stora som på Västkusten vilket beror på Östersjöns bräckta vatten.

Tack till Apotea och Premo som gör detta möjligt.