lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Dokument

Skärgårdsstiftelsens styrelse och personal jobbar med att utveckla och bevara inom tre stora arbetsområden; fastighetsförvaltning, naturvård och besöksnäring.

Vi är en offentlig organisation som delvis finansieras av Region Stockholm och även av medel från stödjande vänner (medlemmar). Ta gärna del av våra stadgar och andra dokument om vad Skärgårdsstiftelsens står för och hur vi jobbar.