lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Årsberättelse

År 2020, ett annorlunda år då vi alla behövt tänka om och hitta nya vägar. Många har promenerat längs Skärgårdsstiftelsens stigar och lagt till i våra gäst- och naturhamnar. Det har känts extra viktigt i år, att ta emot besökare i våra naturreservat. I över 60 år har Skärgårdsstiftelsen verkat för att fler ska hitta ut i skärgårdsnaturen och 2020 slog vi rekord i besöksantal, med över 2 miljoner besökare.

Årsberättelse 2020 (PDF)