lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Årsredovisning

Årsredovisningen fastställs enligt stadgarna av styrelsen senast den 1 mars efterkommande kalenderår. I den redovisas förvaltningsberättelsen, vad personalen och styrelsen har arbetat med under året som varit. Det kan exempelvis vara vilka byggnader som renoverats, hur många möten styrelse och arbetsutskott haft och hur många vänner stiftelsen har. I slutet av årsredovisningen redovisas stiftelsens bokslut.

Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011