fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Vision 2020

Under våren 2007 initierades arbetet med Vision 2020. Efter en process på över två år kunde Skärgårdsstiftelsens styrelse vid sitt möte den 15 juni 2009 anta en framtidsstrategi med mottot ”Skärgårdsmiljöer för alla”, och en därmed sammanhängande strategisk utvecklingsplan.

Denna plan anger riktlinjer för arbetet under kommande år med utgångspunkt i stiftelsens stadgar. Planen omsätts årligen i en verksamhetsplan och budget för drift och investeringar.

Arbetet att ta fram en ny Vision är igång och kommer att vara klart 2019.

Vision2020