lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Skärgårdsstiftelsens historia

Stiftelsen Stockholms skärgård grundades 1959, i en tid då framtiden för Stockholms skärgård såg allt annat än ljus ut. Befolkningen hade halverats inom loppet av 20 år, fisket minskade, skolorna stängdes och butikerna slog igen. Ungdomen drog till fastlandet där jobben fanns och kvar på öarna blev en alltmer åldrande befolkning. Klassisk glesbygdsproblematik, bara ett par mil från storstan. För första gången avsattes regionala utvecklingsmedel till glesbygd i ett storstadslän. Inrättandet av Skärgårdsstiftelsen var en av flera satsningar som gjordes för att ge skärgården nytt liv.

1998 ombildades stiftelsen och blev då Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och då fastslogs även Skärgårdsstiftelsens stadgar som verksamheten bedrivs efter ännu idag. De stora mark- och vattenområden och framförallt de många byggnader, närmare 2 000 st, som tillkom betydde att verksamheten spände över ett mycket större både område, både geografiskt och verksamhetsmässigt. Stadgarna innebar en nystart med ett nytt och ändamålsanpassat uppdrag för Skärgårdsstiftelsen.

I slutet av 1950-talet hade friluftsliv och rekreation kommit i ropet, men det var samtidigt viktigt att inte enbart tillgodose semesterfirarnas behov av rekreation utan också möjligheterna till att bo och verka i skärgården.

Idag sysselsätter Skärgårdsstiftelsen ett femtiotal personer med olika funktioner som behövs för att leverera i ett brett uppdrag. Till detta kommer flera hundra personer som är verksamma på de krogar, hotell, vandrarhem, värdshus, stugbyar, gästhamnar etc som Skärgårdsstiftelsen arrenderar ut.

En gammal idé, modernare än någonsin

Skärgårdsstiftelsens grundidé var att trygga allmänhetens tillgång till skärgårdsnaturen. Köp av markområden i skärgården inleddes under 1950-talet. 1998 skänkte Stockholms stad alla sina skärgårdsområden till oss. Det handlade bland annat om öarna Grinda, Finnhamn, Lidö, Rånö, Nåttarö och halvön Gålö. Markinnehavet fördubblades och dessutom ingick ett stort antal turistanläggningar.

Skärgårdsstiftelsen jobbar utifrån vår grundidé som idag känns modernare än någonsin. Att bevara kulturarvet, skydda miljön och hålla delar av skärgården öppen och tillgänglig för alla ligger i tiden. Att kunna nyttja utan att äga är tilltalande för allt fler människor och en förutsättning för många för att alls kunna vistas i skärgården.

Skärgårdsstiftelsens stadgar.