fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Skärgårdsstiftelsen söker driftchef inom naturvård till norra skärgården

Skärgårdsstiftelsens ändamål är att med donerade och förvärvade fastigheter som grund verka för att bevara Stockholms skärgårds egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation och turism med beaktande av den bofasta befolkningens intressen.

Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar cirka 11 000 ha mark och 20 000 ha vatten i Stockholms skärgård. På våra områden finns också cirka 2 000 byggnader och anläggningar och även 16 jordbruk som bidrar till att vårda våra kulturmarker. Vi arbetar med långsiktig förvaltning av cirka 40 naturskyddade områden med höga värden kopplade till naturmiljöer, kulturmiljöer, historia och besöksnäring.

Skärgårdsstiftelsen arbetar aktivt för att uppfylla reservatens syften och följa respektive skötsel- och bevarandeplan. Vi har fältpersonal som arbetar med drift och skötsel av våra naturområden. Större naturvårdsåtgärder projektleds av Naturvårds- och miljöavdelningen.

Arbetet som Driftchef

Skärgårdsstiftelsen har genomfört en organisationsförändring med syfte att skapa en gedigen struktur kring kärnverksamheten, dvs vårt bestånd av mark, skog, vatten och byggnader.

I samband med det rekryterar vi nu tjänsten som driftchef för Norra skärgården, ett område som sträcker sig från Örskär till Grönskär. Syftet är att möjliggöra ett mer närvarande ledarskap och skapa förutsättningar för att se över och utveckla arbetssätt och rutiner, inte minst kopplat till arbetsmiljöfrågor.
Vi söker dig som kan ta förändringsarbetet framåt för den operativa verksamheten.

Arbetsupgifter

Arbetsuppgifterna kommer vara många och varierande samt kan komma att ändras i takt med organisationens utveckling. De huvudsakliga arbetsuppgifterna inkluderar:

  • Operativt ansvar och arbetsledning för verksamheten inom ditt område
  • Personalansvar inklusive ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Budget- och resultatansvar samt ekonomiuppföljning
  • Utveckla och skapa förutsättningar för effektiva arbetssätt och rutiner i enlighet med verksamhetens målsättningar
  • Delta i framtagandet av övergripande mål, strategier och handlingsplaner för naturvårdsavdelningens verksamhet.

Stort fokus läggs på att lära känna verksamheten, dess arealer och medarbetare. Skärgårdsstiftelsens uppdrag och geografiska område är brett och för att lyckas i rollen som driftchef behövs förståelse för helheten såväl som det enskilda området. Du är analytisk och har god förmåga att ta frågor om arbetsmiljö, kvalitet och effektivitet framåt.

Du tillhör avdelningen Naturvård & Miljö och rapporterar till avdelningschefen.

Vem är du?

Du har en relevant akademisk utbildning, t.ex. skogsmästare, jägmästare eller lantmästare, eller har förvärvat motsvarande kunskaper genom praktisk erfarenhet. Du har dokumenterad god erfarenhet från de gröna näringarna, exempelvis skog eller jordbruk. Erfarenhet från arbete med skyddad natur eller reservatsförvaltning är meriterande.

Du har dokumenterad erfarenhet av att leda personal samt av systematiskt arbetsmiljöarbete. Ditt ledarskap är tydligt och motiverande och du har lätt för att samarbeta med olika typer av människor. Du har vana av att leda arbetslag, hantverkare, yrkesarbetare eller liknande.

Du har erfarenhet av förändringsarbete och har förmåga att planera på både kort och lång sikt.

Tidigare erfarenhet av budgetsvar samt god ekonomisk medvetenhet och kunskap är ställda krav.

Som person är du självständig, strukturerad och har ett affärsmässigt och lösningsorienterat arbetssätt. Du är flexibel och prestigelös, anpassar dig med lätthet till ändrade omständigheter och kan med enkelhet växla mellan operativa och strategiska frågor.

Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Tillgång till egen bil och B-körkort är ett krav.

DU ERBJUDS

Du erbjuds en roll i en verksamhet med angeläget syfte, fantastiska naturområden och lång historia, där du har stor möjlighet att påverka och göra skillnad för vår framtida verksamhet. Följ med oss på vår spännande resa – välkommen till Skärgårdsstiftelsen!

TJÄNSTEN

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning tillämpas.
Tjänsten är förknippad med mycket resor inom våra områden.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar Skärgårdsstiftelsen med HRM Affärsutveckling.

Välkommen med din ansökan i form av ett personligt brev och CV.Vi behandlar ansökningarna fortlöpande och ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.

Sista ansökningsdag:
18 maj 2021

Ansökan skickas via länk:
www.hrmab.se

Kontakt

För mer information om tjänsten vänligen kontakta HRM:s rekryteringskonsulter Albert Lundgren eller Jeanette Reuterskiöld.

Albert Lundgren
Tel: 070-236 36 99
E-post: albert.lundgren@hrmab.se

Jeanette Reuterskiöld
E-post: jeanette.reuterskiold@hrmab.se