fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Fältpersonal

Våra tillsynsmän och naturvårdare har till uppgift att bevaka och sköta stiftelsens områden och att övervaka naturreservat och djurskyddsområden. Det är allmänt omvittnat att fältpersonalens närvaro innebär en trygghet året runt, såväl för bofasta som för besökare i skärgården.

Tillsynsmännen

Tillsynsmännen är alltid beredda att ge råd och en hjälpande hand till besökare på våra områden. Kombinationen av livslång erfarenhet av skärgården och stort kunnande inom natur, miljövård, jakt och fiskelagstiftning m.m. innebär att stiftelsen har en yrkeskår med ovärderlig kompetens. Utöver ordinarie tillsyn sköter de stiftelsens skärgårdsmajor och arbetar med naturvård och byggnadsunderhåll.

Flera av tillsynsmännen är utbildade naturvårdsvakter. Det betyder att de har befogenhet att avvisa personer som uppehåller sig på områden där de inte får vara samt att de har rätt att beslagta jakt- och fångstredskap, fortskaffningsmedel och liknande.

Naturvårdarna

Flera av våra jordbruksarrendatorer arbetar deltid som naturvårdare. Med hjälp av betesdjur håller de landskapet öppet och de är även sysselsatta med röjning och det naturvårdsinriktade skogsbruk som stiftelsen bedriver.

Driftstekniker

På Utö arbetar driftstekniker som ansvarar för stiftelsen tekniska anläggningar, exempelvis vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, pumpstationer etc. Driftsteknikerna sköter även avsaltningsanläggningen som förser Utö med färskvatten.