fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Skyltprojekt

Projektet syftar till att förbättra skyltningen på flera av Skärgårdsstiftelsens södra områden.

Områden som Gålö, Häringe, Björnö, Ålö, Rånö, Nåttarö och Utö får rejäl ansiktslyftning vad gäller nya turistskyltar och nya skyltställ. Turistkartan är enkel och tydlig oavsett språkförutsättning. Kartindex och naturreservatsregler översätts till engelska. För att främja entreprenörerna i området framgår det tydligt var besökaren kan vända sig vid önskan om ex övernattning, aktivitet eller behov. Finnhamn har fått en fin naturstig som främjar upplevelsen i reservatet.

Kort sammanfattning av målen:

  • Modellskapande layout och innehåll för att successivt förbättra kommunikation på alla Skärgårdsstiftelsens områden.
  • Skapa igenkänningsfaktor på Skärgårdsstiftelsens områden.
  • Ge information till besökaren genom text och bild; flora och fauna, naturreservatsregler, service som boende och mat, aktiviteter som naturstigar och bad, samt känslig natur.
  • Berika besökarens vistelse och naturupplevelse samt stimulera till aktivt friluftsliv och god hälsa.
  • Ge stöd åt besöksnäringen.

Målen bidrar till RUFS 2010 samt de Friluftspolitiska målen.

Projektinformation

Projektperiod
2017-2018

Projektansvarig
Ulrika Palmblad

Projektledare
Sandra Löfgren