fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Sustainable Gateways

Syftet med projektet är att utveckla hållbara och attraktiva ”portar” till skyddad natur genom hållbara miljölösningar och ökad affärsmässighet hos hamnentreprenörerna. Resultatet kommer att bli ökad naturturism som styrs till gästhamnarna för att skydda naturen i Finlands marina nationalparker och Stockholms skärgårds naturreservat.

De hamnar som berörs i Sverige är Grinda, Utö och Nåttarö. Grinda är redan välbesökt och här ska ett nytt reningsverk byggas för gästhamnens servicehus.

I södra skärgården är Utö en mycket populär hamn. Det befintliga servicehuset är nedslitet och inom ramen för projektet kommer en renovering och modernisering att göras.

Vid Nåttarös turbåtsbrygga finns i dag bara ett fåtal platser för gästande båtar. Här kommer Skärgårdsstiftelsen att öka kapaciteten genom att lägga ut nya flytbryggor för ytterligare ett 20-tal båtar. Ett nytt servicehus för gästhamnsbesökarna ska byggas i anslutning till bryggorna.

Arbetet med de olika förbättringarna påbörjades under våren 2018 och samtliga åtgärder beräknas vara klara inom en tvåårsperiod. I Finland är det hamnarna Katanpää, Bodö, Örö och Jussarö som får ta del av utvecklingsinsatserna.

PROJEKTINFORMATION

Officiell projektsida

Projektansvarig (Skärgårdsstiftelsen)

Pia Berg
Tel: 08-123 124 20
E-post

Projektperiod
1/2 2018 till 30/4 2020

Finansiering

Total finansiering: 1 730 000 €

PROJEKTPARTNERS OCH FINANSIÄRER