fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Sustainable Gateways

Syftet med projektet är att utveckla hållbara och attraktiva ”portar” till skyddad natur genom hållbara miljölösningar och ökad affärsmässighet hos hamnentreprenörerna. Resultatet kommer att bli ökad naturturism som styrs till gästhamnarna för att skydda naturen i Finlands marina nationalparker och Stockholms skärgårds naturreservat.

De hamnar som berörs i Sverige är Grinda, Utö och Nåttarö. Grinda är redan välbesökt och här ska ett nytt reningsverk byggas för gästhamnens servicehus. Några äldre bryggor ska rustas och förses med avåkningsramper för att göra bryggorna säkra för rullstolsburna.

I södra skärgården är Utö en mycket populär hamn. De flesta söker sig till den norra delen av hamnen, men under högsäsong räcker den inte till för alla besökande fritidsbåtar. I den södra delen av hamnen kommer därför ett mindre servicehus att byggas för de som väljer att lägga till här. Elplintar och Y-bommar på flytbryggorna är andra åtgärder som kommer att förbättra för besökarna.

Vid Nåttarös turbåtsbrygga finns i dag bara ett fåtal platser för gästande båtar. Här kommer Skärgårdsstiftelsen att öka kapaciteten genom att lägga ut nya flytbryggor för ytterligare ett 20-tal båtar. Även här ska ett nytt servicehus för gästhamnsbesökarna byggas.

Arbetet med de olika förbättringarna påbörjas under våren 2018 och samtliga åtgärder beräknas vara klara inom en tvåårsperiod. I Finland är det hamnarna Katanpää, Bodö, Örö och Jussarö som får ta del av utvecklingsinsatserna.

PROJEKTINFORMATION

Officiell projektsida

Projektansvarig (Skärgårdsstiftelsen)

Pia Berg
Tel: 08-123 124 20
E-post

Projektperiod
1/2 2018 till 30/4 2020

Finansiering

Total finansiering: 1 730 000 €

PROJEKTPARTNERS OCH FINANSIÄRER