lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Sustainable Gateways

Projektet pågick mellan 2018-2020

Syftet med projektet är att utveckla hållbara och attraktiva ”portar” till skyddad natur genom hållbara miljölösningar och ökad affärsmässighet hos hamnentreprenörerna. Resultatet kommer att bli ökad naturturism som styrs till gästhamnarna för att skydda naturen i Finlands marina nationalparker och Stockholms skärgårds naturreservat.

De hamnar som berörs i Sverige är Grinda, Utö och Nåttarö.

Nåttarö i Stockholms södra skärgård har tidigare bara haft ett fåtal platser för gästande båtar vid turbåtsbryggan. Projektet har möjliggjort två nya flytbryggor som totalt ger plats för ett 50-tal båtar i gästhamnen. Ett nytt servicehus med toaletter, duschar, bastu och hamnkontor har byggts i närheten av restaurangen.

Utö gästhamn är en välbesökt hamn med god service för båtgästerna. Servicehuset från 1976 har nu fått en välbehövlig renovering och modernisering inom ramen för projektet.

Grinda gästhamn besöks varje år av många båtar. För att kunna klara av de ökande avloppsmängderna har avloppsystemets kapacitet utökats. Ett projekt som inte syns, men som har en mycket positiv effekt på möjligheten att fortsätta ta emot besökare på ett miljömässigt hållbart sätt.

I Finland är det hamnarna Katanpää, Bodö, Örö och Jussarö som får ta del av utvecklingsinsatserna.

Investeringsrapport Nåttarö
Investeringsrapport Utö
Investeringsrapport Grinda

Guidelines for Sustainable Harbor Development

PROJEKTINFORMATION

Officiell projektsida

Projektansvarig (Skärgårdsstiftelsen)

Pia Berg
Tel: 08-123 124 20
E-post

Projektperiod
1/2 2018 till 31/10 2020

Finansiering

Total finansiering: 1 730 000 €