Publikationer & dokument

Skärgårdsstiftelsen är en offentlig organisation som finansieras av hyresintäkter, privata gåvor samt medel från Region Stockholm.
Ta gärna del av årsberättelsen och andra dokument som beskriver Skärgårdsstiftelsen verksamhet.