lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Upphandlingar

Skärgårdsstiftelsens leverantörer och entreprenörer ska ha tillräcklig erfarenhet att genomföra de uppdrag som stiftelsen avser att handla upp. Erfarenhet av uppdrag i skärgårdsmiljö är inget krav, men en fördel.

Stiftelsens geografiska områden är i huvudsak belägna på öar som saknar bro eller bilfärja. Detta faktum gör att entreprenörer själva måste lösa transportfrågan för material och folk ut till arbetsplatserna. I vissa fall finns möjligheter att nyttja Waxholmsbolaget eller taxibåtar. Men normalt är övernattning på vandrarhem/i stuga på ön i närheten av arbetsplatsen att rekommendera. Då våra anläggningsarrendatorer inte gärna vill bli störda av byggnadsarbeten under den korta högsäsongen är våra krav vanligen att arbeten på anläggningarna skall utföras i första hand under vår eller höst.

Krav på anbudsgivare

Anbudsgivarens ekonomi ska vara i ordning. Anbudsgivare ska uppfylla krav i projektets administrativa föreskrifter samt inneha relevant försäkring.

Upphandlingar

Just nu har vi inga pågående upphandlingar.

Offentlig upphandling

Skärgårdsstiftelsen arbetar med upphandling i enlighet med LOU (lagen om offentlig upphandling). Upphandlingarna förutsätts också rymmas inom fastlagd budget.