lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Björnö

 • KOORDINATER
  59°13'49.8"N 18°33'37.2"E
  Tillsynsman
  Anders Aronsson
  Tillsynsman
  Karen Andersson
 • Badplats
 • Busshållplats
 • Dricksvatten
 • Grillplats
 • Kajakuthyrning
 • Naturhamn
 • Naturstig
 • Öppen bod
 • Parkering
 • Snorkelled
 • Tältplats
 • Utbildningsplats
 • Utkisttorn
 • Skärgårdsmaja

Att besöka skyddad natur

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden finns det föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive reservat eller skyddsområde.

Skärgårdsstiftelsens rekommendationer

 • Håll låg fart.
 • Undvik att orsaka svall med din båt för förtöjda båtar och badande.
 • Kör inte jolle med utombordsmotor eller liknande i onödan.
 • Undvik att åka vattenskoter, vattenskidor, och andra bullrande vattenlekar.
 • Det är ont om färskvatten i hela skärgården – slösa inte.

Ordningsföreskrifter för Björnö naturreservat

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt.
 • Störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller avsiktligt döda vilka djur).
 • Medföra hund som inte är kopplad.
 • Uppställa hus- eller släpvagn.
 • För längre tid än två dygn förankra båt vid samma strand.
 • Framföra eller förankra båt eller annan farkost närmare än 50 m från sandstränder.
 • På vattenområdet Slängen framföra motorbåt eller annan motordriven farkost.
 • På vattenområdet Torpe-Infjärden framföra motorbåt eller annan motordriven farkost snabbare än fem knop.
 •  Tälta annat än inom anvisade områden. Tältning får utan markägarens tillstånd inte ske längre tid än två dygn på samma plats.
 • Elda annat än på särskilt anvisade och iordningställda platser.
 • Landstiga på fågelskären Kalvholmsgrunden under tiden 1/4 – 15/7 samt att förankra båt vid dessa skär under samma tid.
 • Anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning.
 • På ett störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, TV, musikinstrument eller liknande.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar.
 • Parkera annat än på anvisade platser.
 • Rida på sandstränder och markerade vandringsleder.