lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Fjärdlång

 • KOORDINATER
  59°2'22.5"N 18°31'23.2"E
  Tillsynsman
  Per Blom
 • Affär
 • Gästhamn
 • Information
 • Kafé
 • Naturhamn
 • Naturstig
 • Roddbåtsuthyrning
 • Ångbåtsbrygga
 • Tältplats
 • Vandrarhem
 • Skärgårdsmaja

Att besöka skyddad natur

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden finns det föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive reservat eller skyddsområde.

Skärgårdsstiftelsens rekommendationer

 • Håll låg fart.
 • Undvik att orsaka svall med din båt för förtöjda båtar och badande.
 • Kör inte jolle med utombordsmotor eller liknande i onödan.
 • Undvik att åka vattenskoter, vattenskidor, och andra bullrande vattenlekar.
 • Det är ont om färskvatten i hela skärgården – slösa inte.

Ordningsföreskrifter för Fjärdlångs naturreservat

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 • Skada eller borttaga naturföremål eller ytbildning.
 • Skada levande eller döda träd eller buskar, undantag gäller för mindre ingrepp vid studieverksamhet inom lägerskolan inom arrendeområdet på södra Fjärdlång.
 • Medvetet störa djurlivet.
 • Medföra hund, katt eller annat husdjur som inte är kopplat.
 • För längre tid än två dygn i följd, tälta eller förankra båt på samma ställe. Tältning på anvisad plats inom det område som Haninge kommun arrenderar på södra Fjärdlång får dock ske enligt de anvisningar som arrendatorn anger.
 • Göra upp öppen eld. Arrendatorn får dock anvisa eldplatser, inom det område som Haninge kommun arrenderar på södra Fjärdlång, för att elda vid lägerskolans verksamhet.
 • Framföra  motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop inom 100 m från land. Föreskriften gäller inte allmän farled.
 • Landstiga på Ängsön-Marskär eller färdas inom området 100 meter från stranden samt  inom öns vikar, under tiden 1 februari – 15 augusti.

Under tiden 1 april–15 juli fiska från land och inom 100 meter från stranden av de öar inom reservatet som ligger sydost om Ängsön-Marskär (öarna Klovskär, Tillögorna, Myggskären, Lerkobben, Torskkobben, Svarta Kobben, Vindbåden, Skrakobbarna med omgivande skär).