lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Häringe-Hammersta

 • Koordinater
  59°1'37.5"N 18°1'2.7"E
 • Busshållplats
 • Sevärdhet
 • Grillplats
 • Hotell
 • Information
 • Naturstig
 • Parkering
 • Restaurang
 • Utkiksplats
 • Skärgårdsmaja

Att besöka skyddad natur

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden finns det föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive reservat eller skyddsområde.

Skärgårdsstiftelsens rekommendationer

 • Håll låg fart.
 • Undvik att orsaka svall med din båt för förtöjda båtar och badande.
 • Kör inte jolle med utombordsmotor eller liknande i onödan.
 • Undvik att åka vattenskoter, vattenskidor, och andra bullrande vattenlekar.
 • Det är ont om färskvatten i hela skärgården – slösa inte.

Ordningsföreskrifter för Häringe-Hammersta naturreservat

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 • Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller genom att ta bort vedlevande svampar.
 • Störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur).
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
 • Medföra okopplad hund.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
 • Tälta eller förankra båt i mer än två dygn i följd.
 • Ställa upp husvagn eller lägga upp båt.
 • Framföra snöskoter på land.
 • Elda annat än på anvisade platser.
 • Framföra båt eller annan farkost på Bobäcken, Maren och Muskån.
 • Landa med luftfarkost.
 • Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att: Rida eller framföra häst med dragvagn eller dylikt. Tillståndet kan ges på ridvägar och ridstigar markerade på en till beslutet bifogad karta, enligt anvisningar i fastställd skötselplan.