lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Hjälmö-Lådna

 • Koordinater
  59°24'54.0"N 18°41'5.4"E
  Tillsynsman
  Per Schierman
 • Affär
 • bastu
 • Båtluffarledens roddbåtar
 • Dricksvatten
 • Sjömack
 • Gårdsbutik
 • Gästhamn
 • Information
 • Kafé
 • Naturhamn
 • Naturstig
 • Restaurang
 • Ångbåtsbrygga
 • Skogsmullespår
 • Utbildningsplats
 • WC

Att besöka skyddad natur

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden finns det föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive reservat eller skyddsområde.

Skärgårdsstiftelsens rekommendationer

 • Håll låg fart.
 • Undvik att orsaka svall med din båt för förtöjda båtar och badande.
 • Kör inte jolle med utombordsmotor eller liknande i onödan.
 • Undvik att åka vattenskoter, vattenskidor, och andra bullrande vattenlekar.
 • Det är ont om färskvatten i hela skärgården – slösa inte.

Ordningsföreskrifter för Hjälmö-Lådna naturreservat

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter, såsom ris, örter, gräs, mossor eller lavar.
 • Störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur).
 • Medföra hund som inte är kopplad.
 • Tälta mer än två dygn i följd på samma plats.
 • För längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand.
 • Göra upp öppen eld.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar.
 • Landa med luftfarkost.
 • Anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.
 • På ett för andra störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt.