lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Järflotta

 • Koordinater
  58°50'15.0"N 17°54'35.9"E
 • Badplats
 • Sevärdhet
 • Naturhamn
 • Skärgårdsmaja

Att besöka skyddad natur

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden finns det föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive reservat eller skyddsområde.

Skärgårdsstiftelsens rekommendationer

 • Håll låg fart.
 • Undvik att orsaka svall med din båt för förtöjda båtar och badande.
 • Kör inte jolle med utombordsmotor eller liknande i onödan.
 • Undvik att åka vattenskoter, vattenskidor, och andra bullrande vattenlekar.
 • Det är ont om färskvatten i hela skärgården – slösa inte.

Ordningsföreskrifter för Järflotta naturreservat

Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning som att borra, hacka, spränga, rista, måla eller utföra annan markbearbetning.
 • Inplantera eller släppa lös för området främmande djurart.
 • Inplantera, så eller sätta för området främmande växtart.
 • Medföra hund eller katt som inte är kopplad.
 • För längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand.
 • Tälta i mer än två dygn i följd på samma plats.
 • Åka vattenskidor eller motsvarande inom 100 m från öns stränder samt inom öns vikar.
 • Göra upp öppen eld.
 • Under tiden 1/4-31/7 landstiga på Gunnarstenarna samt befara vattenområde närmare än 100 m för dessa öar.
 • Under tiden 1/4-15/7 landstiga på Kalkskär eller att varaktigt uppehålla sig invid ön på ett sätt som stör fågellivet.
 • Skada de tidigare naturminnena; en oxel och två lindar vid Ekholmen och ett flyttblock av rapakivigranit vid Valsudden.
 • Tälta, förtöja eller förankra båt inom bebyggelseområde vid Sandstugan och Lökviken, enligt karta.