fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Jungfruskär

 • Koordinater
  59°8'16.9"N 18°41'7.2"E
  Tillsynsman
  Urban Söderberg
 • Dricksvatten
 • Information
 • Naturhamn
 • Ångbåtsbrygga
 • Skärgårdsmaja

Att besöka skyddad natur

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden finns det föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive reservat eller skyddsområde.

Skärgårdsstiftelsens rekommendationer

 • Håll låg fart.
 • Undvik att orsaka svall med din båt för förtöjda båtar och badande.
 • Kör inte jolle med utombordsmotor eller liknande i onödan.
 • Undvik att åka vattenskoter, vattenskidor, och andra bullrande vattenlekar.
 • Det är ont om färskvatten i hela skärgården – slösa inte.

Ordningsföreskrifter för Jungfruskärs naturreservat

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 • Under tiden 1 februari – 15 augusti beträda eller befara det land- och vattenområde (fågelskyddsområde) som anges på kartan.
 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt skada vegetationen i övrigt, t ex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar.
 • Störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo.
 • Medföra hund eller anant husdjur som ej är kopplat.
 • Tälta mer än två dygn.
 • För längre tid än två dygn förankra båt vid samma strand så att andras möjlighet att nyttja värdefull båt- och badplats försvåras.
 • Göra upp eld.

På ett störande sätt använda t ex radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt.