fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Käringboda

 • Koordinater
  58°53'11.0"N 17°53'10.5"E
  Tillsynsman
  Mikael Odenstig
 • Badplats
 • Busshållplats
 • Sevärdhet
 • Information
 • Naturhamn
 • Naturstig
 • Parkering
 • Utkiksplats
 • Vandrarhem
 • Skärgårdsmaja

Att besöka skyddad natur

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden finns det föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive reservat eller skyddsområde.

Skärgårdsstiftelsens rekommendationer

 • Håll låg fart.
 • Undvik att orsaka svall med din båt för förtöjda båtar och badande.
 • Kör inte jolle med utombordsmotor eller liknande i onödan.
 • Undvik att åka vattenskoter, vattenskidor, och andra bullrande vattenlekar.
 • Det är ont om färskvatten i hela skärgården – slösa inte.

Ordningsföreskrifter för Käringboda naturreservat

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt.
 • Gräva upp blommor eller avsiktligt skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket).
 • Medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande).
 • Medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplat.
 • Tälta eller ställa upp husvagn annat än på anvisad plats.
 • För längre tid än två dygn förtöja eller förankra båt inklusive husbåt annat än på anvisad plats.
 • Göra upp eld annat än på härför iordningställda och anvisade platser.
 • På ett för andra störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar.
 • Rida annat än på härför avsedda stigar, vägar och områden.
 • Parkera motorfordon annat än på härför upplåtna och iordningställda platser.