lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Möjaskärgården

 • Koordinater
  59°23'21.1"N 18°56'34.9"E
 • bastu
 • Dricksvatten
 • Information
 • Naturhamn
 • Öppen bod
 • Ångbåtsbrygga
 • Tältplats
 • Skärgårdsmaja

Att besöka skyddad natur

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden finns det föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive reservat eller skyddsområde.

Skärgårdsstiftelsens rekommendationer

 • Håll låg fart.
 • Undvik att orsaka svall med din båt för förtöjda båtar och badande.
 • Kör inte jolle med utombordsmotor eller liknande i onödan.
 • Undvik att åka vattenskoter, vattenskidor, och andra bullrande vattenlekar.
 • Det är ont om färskvatten i hela skärgården – slösa inte.

Ordningsföreskrifter för Storö-Bockö-Lökaö naturreservat

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 • Gräva upp växter eller i övrigt avsiktligt skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket).
 • Avsiktligt störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, plocka ägg eller liknande).
 • Ta iland hund som ej är kopplad.
 • Tälta mer än två dygn.
 • Göra upp eld annat än på härför eventuellt särskilt iordningställda platser.
 • På ett störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.