lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Nämdö

 • Koordinater
  59°11'51.2"N 18°42'49.5"E
  Tillsynsman
  Jon Fjärdhäll
 • bastu
 • Dricksvatten
 • Sjömack
 • Sevärdhet
 • Gårdsbutik
 • Gästhamn
 • Information
 • Kafé
 • Naturhamn
 • Naturstig
 • Ångbåtsbrygga
 • Stugby
 • Tältplats
 • Utkisttorn
 • Skärgårdsmaja

Att besöka skyddad natur

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden finns det föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive reservat eller skyddsområde.

Skärgårdsstiftelsens rekommendationer

 • Håll låg fart.
 • Undvik att orsaka svall med din båt för förtöjda båtar och badande.
 • Kör inte jolle med utombordsmotor eller liknande i onödan.
 • Undvik att åka vattenskoter, vattenskidor, och andra bullrande vattenlekar.
 • Det är ont om färskvatten i hela skärgården – slösa inte.

Ordningsföreskrifter Nämdö naturreservat

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 • Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.
 • Störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur).
 • Medföra okopplad hund, utom inom inhägnad tomtplats.
 • Elda annat än på anvisad plats.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift utom på befintliga anslagstavlor.
 • Framföra motordrivet fordon på land annat än på anvisade vägar.
 • Tälta mer än två dygn på smma plats.
 • För längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand.
 • Landa med luftfarkost annat än på anvisad plats.