lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Nåttarö

 • Koordinater
  58°52'17.1"N 18°6'57.7"E
 • Affär
 • Badplats
 • bastu
 • Cykeluthyrning
 • Dusch
 • Sevärdhet
 • Grillplats
 • Information
 • Kafé
 • Naturhamn
 • Restaurang
 • Ångbåtsbrygga
 • Snorkelled
 • Stugby
 • Tältplats
 • Utkiksplats
 • Vandrarhem
 • Skärgårdsmaja

Att besöka skyddad natur

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden finns det föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive reservat eller skyddsområde.

Skärgårdsstiftelsens rekommendationer

 • Håll låg fart.
 • Undvik att orsaka svall med din båt för förtöjda båtar och badande.
 • Kör inte jolle med utombordsmotor eller liknande i onödan.
 • Undvik att åka vattenskoter, vattenskidor, och andra bullrande vattenlekar.
 • Det är ont om färskvatten i hela skärgården – slösa inte.

Ordningsföreskrifter för Nåttarö naturreservat

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 • Under tiden 1 februari – 15 augusti landstiga på följande öar i Nåttaröfladen, Östra Rödko, Långholmen, Grönborgen, Båten, Vittskärsklabbarna, Vittskär, Flatkobb, Klovskär, Skärmholskobben, Långkubbarna, Gjusskär, Brandholmen,Björkskär, Boskär, Rönnkobben, Tärnkobben, Grenkullen medintilliggande småskär och öar eller befara vattenområdet inom 100 meter från ovannämnda öar, se bilaga 1 där gräns för fågelskyddsområde anges.
 • Under tiden 1 april – 31 juli landstiga på öarna Bodskär och Österskär med intilliggande småskär och öar eller befara vattenområdet inom 100 meter från ovan nämnda öar, se bilaga 1 där gräns för fågelskyddsområde anges.
 • Ta stenar, gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller på annat sätt skadaberg, jord eller sten.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter.
 • Medföra hund som inte är kopplad.
 • Elda annat än på anvisad plats.
 • Tälta mer än två dygn i följd annat än på anvisad plats.
 • Under längre tid än två dygn i följd förankra båt vid annan plats än brygga eller båthamn.
 • Sätta upp affisch, skylt eller liknande eller göra inskrift.
 • Starta och landa med luftfarkost, annat än på anvisad plats, undantag gäller för räddningstjänst eller sjuktransporter samt för statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteutövning.
 • På ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.