lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Örskär

 • Koordinater
  60°31'17.9"N 18°23'30.0"E
 • Sevärdhet
 • Naturhamn
 • Naturstig
 • Vandrarhem
 • Skärgårdsmaja

Att besöka skyddad natur

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden finns det föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive reservat eller skyddsområde.

Skärgårdsstiftelsens rekommendationer

 • Håll låg fart.
 • Undvik att orsaka svall med din båt för förtöjda båtar och badande.
 • Kör inte jolle med utombordsmotor eller liknande i onödan.
 • Undvik att åka vattenskoter, vattenskidor, och andra bullrande vattenlekar.
 • Det är ont om färskvatten i hela skärgården – slösa inte.

Ordningsföreskrifter för Örskär naturreservat

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 • Störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo eller annan boplats.
 • Medföra hund som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller gräva upp örter, gräs, mossor, lavar.
 • Utan markägares tillstånd tälta mer än två dygn.
 • Utan markägares tillstånd förtöja eller förankra båt vid samma strand för längre tid än två dygn.
 • Anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.
 • På ett störande sätt använda radio, TV, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dyl.