lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow
NATURRESERVAT

Sandböte

 • Koordinater
  59°2'57.4"N 18°27'44.8"E
  Tillsynsman
  Per Blom
 • Dricksvatten
 • Sevärdhet
 • Naturhamn

Att besöka skyddad natur

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden finns det föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive reservat eller skyddsområde.

Skärgårdsstiftelsens rekommendationer

 • Håll låg fart.
 • Undvik att orsaka svall med din båt för förtöjda båtar och badande.
 • Kör inte jolle med utombordsmotor eller liknande i onödan.
 • Undvik att åka vattenskoter, vattenskidor, och andra bullrande vattenlekar.
 • Det är ont om färskvatten i hela skärgården – slösa inte.

Ordningsföreskrifter för Stora och Lilla Sandböte naturreservat

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt.
 • Gräva upp blommor eller avsiktligt skada markens gräs-, moss- eller lavtäcke.
 • Medvetet störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera lya eller gryt.
 • Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat.
 • Tälta mer än två dygn på samma plats.
 • Under mer än två dygn förtöja eller förankra båt på samma plats.
 • Använda bandspelare, radioapparat etc på ett för andra störande sätt.
 • Göra upp öppen eld.