fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Sälar som hemligt vapen

Under sommaren återöppnar vi en spännande historisk anläggning på Gålö – nämligen Sälstationen.

På en undanskymd plats vid Långgarnsviken på södra Gålö ligger en samling oansenliga hus vid en brygganläggning med palissad
ut mot vattnet. Anläggningen byggdes mitt under andra världskriget för att inhysa den topphemliga försöksverksamheten Palmen. Verksamheten syftade till att hitta metoder för att upptäcka främmande ubåtar. Och det hemliga vapnet var sälar!

Nu kan du ta del av den spännande historien.
Ladda ned appen Coastal Past och lär dig mer om detta spännande projekt. Känn historiens simtag komma närmare…

Ute på plats kan du se den renoverade anläggningen med sälbassängen som ger dig känslan av att bli tillbakaflyttad i tiden. Här finns även skyltar med närmare beskrivningar.

Du kan även boka ett besök med övernattning på Sälsationen:
Här finns 3 stugor/rum med 4 sängar i varje. Totalt 12 bäddar.
www.salstationen.com

 

Sälstationen är renoverad med ekonomiskt stöd från EU inom projektet Footprints of Defence in the Archipelago, där fyra militärhistoriska platser ingår. Besök även 1800-talsfästningen Bomarsund på Åland. På Örö
i Åbolands södra skärgård öppnas nu ryssarnas fort från tidigt 1900-tal och i Korpoström levandegörs 1700-talets sjöslag i en ny utställning.