fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Skogs- och naturvårdstjänster i skyddad natur

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län inbjuder entreprenörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för praktiskt utförande av skogs- och naturvårdstjänster på Skärgårdsstiftelsens egna och förvaltade områden i skyddad natur.

Upphandlingen genomförs av Naturvård och miljöavdelningen. Med skogs- och naturvårdstjänster avses motormanuell röjning, gallring och upparbetning av vindfällen, maskinell röjning och maskinell avverkning, utkörning och vidareförsäljning av skogsprodukter med tillhörande redovisning mot Skärgårdsstiftelsen.

Sista anbudsdag
2018-05-04

Om du vill hämta upphandlingsdokumentet eller lämna anbud måste du först skapa ett gratiskonto och logga in i upphandlingsverktyget TendSign.

Läs mer.