lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Resebidrag för skolor 2022

Skolor inom Stockholms län kan söka resebidrag hos Skärgårdsstiftelsen för transport till Skärgårdsstiftelsens Utbildningsplatser. Ansökningsblanketter finns att laddas ner nedan.

Skärgårdsstiftelsen vill att elever i grund- och grundsärskolan ska få möjligheten att undersöka  Stockholms skärgård via Utbildningsplatserna. Till detta erbjuder vi ett resebidrag. Det innebär att skolan får möjlighet att få tillbaka 75% av den totala kostnaden för bussresan.

Så här går det till:

  1. Du som pedagog bokar besök till någon av våra 4 Utbildningsplatser via kansliet@skargardsstiftelsen.se 
  2. I bokningsbekräftelsen finns information och ansökningsblankett om resebidrag. Läs noga igenom hur ansökan och utbetalning går till. För att få bidraget godkänt krävs att skolan besöker en av våra fyra Utbildningsplatser samt använder sig av utbildningsmaterialet och gör en utvärdering.
  3. Skolan betalar först fakturan till bussbolaget o
  4. Skolan gör en faktura till Skärgårdsstiftelsen på 75% av kostnaden samt bifogar:
    Betald faktura från bussbolaget som bilaga och bevis på utbetalning.
    Utvärdering via blankett. 

Resebidraget är finansierat genom bidrag från Stiftelsen Kobben och Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse.

Blanketter för resebidrag

Information till dig som söker resebidrag
Ansökan om resebidrag
Uppföljningsblankett