fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Arbetena efter stormen Alfrida

Arbetena efter stormen Alfrida fortgår och Skärgårdsstiftelsen står nu inför genomförandet av stora åtgärder på Lidö, Arholma och Riddersholm. Skadorna på Skärgårdsstiftelsens områden är mycket omfattande jämfört med andra områden.

På våra norra områden har cirka 124 hektar skadats så mycket att minst 70% av skogen fallit. Det är totalt ca. 40 000 m3 virke att ta hand om, vilket motsvarar ungefär 80 000 träd.

Skärgårdsstiftelsen har aldrig tidigare genomfört en så omfattande åtgärd i skog. Vi startar röjningsarbetena på Riddersholm i september och kommer därefter att ta oss an Lidö, som är det område som har drabbats allra värst.

På Lidö har vi gjort särskilda stigar för att besökare ska kunna röra sig på ön. Längs dessa kan du, på ett säkert sätt, uppleva hur det kan se ut när en riktig storm har dragit fram. Passa på att besöka ”stormstigarna” innan vi sätter vi igång röjningsarbetena på Lidö i mitten av oktober.

Vi ber om förståelse för den störning som åtgärderna kan medföra. Under arbeten med röjning och huggning är det extra viktigt med säkerheten. Besökare uppmanas att inte går närmare än 100 meter från maskiner. Lyssna också på uppmaningar från utförarna! Efter genomförda arbeten kommer vi att återställa eventuella skador på marker, stigar och vägar.

Skärgårdsstiftelsens mål för de stormskadade områdena är naturligtvis att de även i framtiden ska ha höga naturvärden och vara tillgängliga för rekreation och friluftsliv.