lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Vänskap betyder allt

Skärgårdsstiftelsen behöver fler stödjande vänner. Vi utvecklar, vårdar och förvaltar 40 naturreservat från norr till söder för att hålla skärgården öppen, året om och med resmål värda att besöka. För alla.

Ge bort vänskap

Vi tar hand om klippor, skär, fjärdar, vikar och stränder. Vi sköter om och bevarar ett kulturarv i form av gamla fyrar, bodar och minnesmärken. Vi äger hus som är vandrarhem, stugbyar och krogar. Vi rår även om jordbruksmark, gästbryggor, badstränder och mycket annat som så många förknippar med den skärgård vi älskar.

Vårt jobb är att bevara miljöerna, hålla landskapet öppet och göra stora delar av skärgården tillgänglig. Vi gör allt från att tömma sopor till att dra upp långsiktiga strategier för att bevara skärgården också för kommande generationer.

Skärgårdsstiftelsen finansieras till ca hälften av Stockholms läns landsting. Resterande pengar som behövs för vår verksamhet måste vi skapa själva. Det gör vi genom hyror, arrenden, förvaltningsuppdrag m.m. Ofta i täta samarbeten med våra entreprenörer i skärgården som driver bl.a. vandrarhem, krogar och gästhamnar.

Ett viktigt stöd kommer också från alla våra Skärgårdsvänner. Som Skärgårdsvän är du och ditt ekonomiska bidrag en förutsättning för vårt arbete. Men kraften i ditt och tusentals andras engagemang är även mycket viktigt för engagemanget och intresset för skärgården på längre sikt. Vi hoppas att du som Skärgårdsvän känner stolthet över vår gemensamma skärgårdsmiljö. Vi är stolta över att ha dig som vän!
Klicka här för att ge bort vänskap.

 

 

Några exempel ur vår vardag den senaste tiden:

 • Vi har renoverat Grönskärs fyr.
 • Vi medverkade i renoveringen av Svenska högarnas fyr.
 • Vi byggde en ny vedeldad bastu öppen för alla, i Möjaskärgården.
 • Vi har ringmärkt ca 500 sillgrisslor.
 • Vi har inventerat ejder och berguv.
 • I somras hade vi 20 kajinformatörer som hjälpte besökare att hitta ut i skärgården.
 • Vi har tagit ut över 1000 Skärgårdsvänner på våra vänresor.
 • Vi har påbörjat uppbyggnaden av Fejans skärgårdskrog.
 • Vi tillverkade nya skyltar i några naturreservat för att göra det enklare att hitta.
 • Vi har tömt 100-tals soptunnor och dass.
 • Vi har byggt en ny avloppsanläggning på Grinda.
 • Vi har målat dass, byggt gödselplattor och besiktigat hus.
 • Vi har släckt markbränder och röjt sly.
 • Tack vare jordbruksarrendatorer och deras djur hålls kulturlandskapet levande.
 • Vi har brandinventerat alla våra 15 vandrarhem.
 • Vi har byggt 6 nya campingstugor på Gålö och 2 personalbostäder på Lidö.
 •  I samverkan med Värmdö hamnar anlades en båttoatömningsanläggning i Möjaskärgården.

Här kan du teckna vänskap för 2018, tack för ditt stöd!