Flygfoto över Simesgården
Foto: Bosse Lind

Gårdsarrende på Arholma

Ledigt gårdsarrende på Arholma i Stockholms norra skärgård. Här erbjuds en ny arrendator ett vackert boende på anrika Simesgården med möjlighet att fortsätta förvalta ett välskött skärgårdsjordbruk.

Arrendatorsbostaden med anor från 1700-talet har en boyta om ca 150 kvm. På bottenplan finns en farstu med hall, ett luftigt och modernt kök, badrum med dusch samt ett vardagsrum. Vid den södra gaveln finns en altan. På övervåningen ligger ett generöst sovrum med tillhörande loft, kontor, stort allrum eller sovrum samt förvaringsutrymmen.

Ett flertal ekonomibyggnader ingår i arrendet bla ligghall, loge, ladugård, hönshus samt verkstad. Ligghall från 2015, byggnadsyta om cirka 400 m2 varav 153 m2 är djurutrymmen, automatiserad utgödsling.

Jordbruksmarken är belägen i ett kustpåverkat småbrutet jordbrukslandskap med ett flertal skiften. Åkermarken domineras huvudsakligen av lera. Enligt arrendekontraktet uppgår arealen på Arholma till ca 45 ha och arealen på Idö till ca 71 ha.

En båtplats ingår för arrendatorn på Skärgårdsstiftelsens brygga vid Sjövistet ca 500 meter från gårdscentrum.

Kontakt och intresseanmälan

Visning

Visning enligt överenskommelse med Skärgårdsstiftelsens jordbruksförvaltare Sven-Erik Öhlin.

Provningsrätt

Skärgårdsstiftelsen förbehåller sig fri prövningsrätt.

Kontakt

Sven-Erik Öhlin, Jordbruksförvaltare
E-post: sven-erik.ohlin@skargardsstiftelsen.se
Märk ämnesraden med ”Arholma”.