fbpx
lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Varning för Stormhärjad skog

På många håll syns spåren efter stormen Alfrida som drog fram i början av året. Stora rotvältor och fallna eller lutande träd täcker stora delar av våra skogsområden.

I Riddersholms naturreservat i Norrtälje är det direkt olämpligt att vistas för tillfället och tillsynsman Leif Malmgren har satt upp varningsskyltar för att få besökaren uppmärksam på riskerna. Skärgårdsstiftelsen arbetar just nu med att inventera skador och risker. Det är ett tidskrävande jobb då områdena är stora och i dagsläget svårforcerade.

Stormen Alfrida ställde till det rejält på våra områden. Skärgårdsstiftelsen har ägnat de senaste veckorna åt att samla information om hur det ser ut på respektive område. Vi börjar nu få en samlad bild över skadorna. Som tur är verkar byggnader och anläggningar ha klarat sig bra, skadorna där är mycket begränsade. Däremot har vi skador på skogen, särskilt omfattande är de i de norra områdena, säger Karin Strandfager, naturvårds- och miljöchef. Hon avråder helt från att vistas i stormhärjad skog då träd och rotvältor tenderar att röra på sig vid blåst eller temperaturväxlingar.

Du som besökare vistas i skogen under eget ansvar. Var uppmärksam och tack för att du respekterar varningsskyltarna i våra naturreservat.