Res till Ålö och Rånö

Skärgårdsbåt

Reguljär båt från Nynäshamn går till både Ålö och Rånö.

Båttaxi

Nynäs Sjötrafik
Tel: 08-520 138 12

Rånö Gård och Varv
Tel: 08-501 576 34

Öförbindelse

Ålö går att nå via vägbro från södra Utö.