Kor på Käringboda

Jordbruken och ängarna

Skärgårdsstiftelsen äger 16 bondgårdar i Stockholms skärgård som arrenderas av jordbrukare. Genom våra jordbruksarrendatorer och deras betesdjur samt naturvårdande insatser bidrar vi till ett landskap med höga kultur- och naturvärden.

Skärgårdsstiftelsen verkar för att bevara de biologiska och kulturhistoriska värdena i odlingslandskap som är så viktigt för biologisk mångfald och för kulturarvet.

Enligt gammal tradition använder sig skärgårdens djurägare bland annat av betesholmar och många arrendatorer kör sina djur till olika betesmarker på sommaren. Betade ängar med ängsblommor bidrar till den biologiska mångfalden och till din naturupplevelse som besökare.

Bondgårdar

Några av våra bondgårdar har gårdsbutiker och annan verksamhet.
Sök efter information på respektive gårds hemsida, Facebook eller Instagram.

Arholma Simesgården
Lidö Lidö gård
Finnhamn Idholmens gård
Hjälmö Västergården
Lådna Oppgården
Grinda Grinda lantbruk
Björnö Småängsgården
Nämdö Östanviks gård
Ålö Ålö gård
Hammersta Hammersta gård
Käringboda Långholms gård

Relaterade projekt

Ta del av Skärgårdsstiftelsens pågående och avslutade arbeten som gynnar den biologiska mångfalden.

 • Återskapa lövskogsmiljöer i Käringboda
  Skördare i skog på Käringboda

  Återskapa lövskogsmiljöer i Käringboda

  Tillsammans med WWF driver Skärgårdsstiftelsen ett projekt i Käringboda naturreservat som ska resultera i en högre andel ek och andra lövträd.

 • Återställa och bevara gärdesgårdar
  Gärdesgård på Riddersholm

  Återställa och bevara gärdesgårdar

  Projektet syftar till att återställa förfallna gärdesgårdar på Hjälmö och Riddersholm. Under projekttiden har totalt 625 meter gärdesgård restaurerats.

 • Rikare skärgårdslandskap
  Djur på bete

  Rikare skärgårdslandskap

  Projektets syfte är att bevara skärgårdens ekosystem och dess tjänster för framtiden genom en långsiktig och hållbar skärgårdsförvaltning.