Blommor på klippa
Foto: Jonas Dolk

Havet och våtmarkerna

Skärgårdsstiftelsen tar ansvar för vår del av skärgårdsnaturen både över och under ytan. Från mitten av 1900-talet fram till idag har synen på havet och havsbotten förändrats en hel del. Numera är det en självklarhet för de flesta att inte slänga skräp eller annat avfall i havet.

Även om Östersjön inte är frisk kan vi se att varje liten insats gör skillnad. Under de senaste åren har Skärgårdsstiftelsen tillsammans med bland annat WWF, Apotea Sveriges Vattenekologer och Sportfiskarna ordnat bottenstädningar, laxtrappor, gäddlokaler, tånginventeringar, tångodlingar och våtmarker.

Vi utvecklar hela tiden vårt miljöarbete och tar genom vår vattenförvaltare fram planer för ett långsiktigt vattenvårdsarbete.

Det ingår vatten i naturreservaten men miljön under ytan är inte alltid inskriven i skötselplanerna. Vi har stora och många inventeringar framför oss för att bättre förstå vilka behov och insatser som behövs för våra bottnar som utgör grunden för många marina arter. I dialog med Länsstyrelsen tar vi successivt fram förvaltningsplaner för allt Skärgårdsstiftelsens vatten.

Våtmarker

Det finns olika sorters våtmarker och Skärgårdsstiftelsen har återskapat dessa viktiga livsmiljöer på bla Ålö och Björnö. En våtmark kan till exempel fungera som en näringsfälla genom att förhindra att näringsrikt vatten rinner ut i havet och bidrar till försurning och övergödning. Som besökare kan du spana på många spännande arter vid och i en våtmark. Både växter och djur av många slag stormtrivs här.

Relaterade projekt

Ta del av våra pågående och tidigare projekt som syftar till att öka den biologiska mångfalden både över och under ytan.

 • Ålö våtmark
  Gräs och växter i en våtmark

  Ålö våtmark

  Våtmarken på Ålö är en av de största i sitt slag i Stockholms skärgård och ca 9 ha stor. Du hittar den nära Ålö gård söder om ön Utö.

 • Återskapa Östersjöns livskraft
  Utsikt över skärgården

  Återskapa Östersjöns livskraft

  Tillsammans med WWF planerars åtgärder för att restaurera viktiga livsmiljöer i kustnära grunda vikar.

 • Skydd under ytan
  Arbetsbåt under inventering av undervattensväxter

  Skydd under ytan

  Med medel från WWF och Apotea har Skärgårdsstiftelsen tagit fram verktyg för oss och andra som vill göra skillnad i Östersjöns grunda vikar.