Integritetspolicy

Skärgårdsstiftelsens behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Skärgårdsstiftelsens skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig.

Genom att bli skärgårdsvän eller på annat sätt ingå avtal med Skärgårdsstiftelsen accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Skärgårdsstiftelsen via olika kommunikationskanaler (e-post, post, telefonsamtal etc.) kan komma att skicka information till dig.

Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du blir skärgårdsvän eller ingår avtal med oss.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Skärgårdsstiftelsen med organisationsnummer: 802405-0216 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att all behandling sker på ett lagligt och korrekt sätt.

Hur får Skärgårdsstiftelsen dina personuppgifter?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du ingår ett avtal, vid registrering som skärgårdsvän eller registrering för vårt nyhetsbrev. Vi kan även komma att samla in personuppgifter om betalningshistorik och varor eller tjänster som du köpt av oss.

Vilka personuppgifter behandlas?

Skärgårdsstiftelsen behandlar i huvudsak personinformation som namn och personnummer samt kontaktinformation som adress, telefonnummer och liknande. Vi kan dock beroende på vilken typ av avtal eller vänskap du har med oss även behandla betalningsinformation och historisk information.

Vad gör vi med dina personuppgifter?

Skärgårdsstiftelsen använder dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

  • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
  • För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.
  • För att förbättra våra tjänster och för generell utveckling, utveckla nya produkter och funktioner och nya medlemsfördelar.
  • Registrera och lagra i Skärgårdsstiftelsens dataregister
  • Hantera och administrera ditt avtal
  • Föra statistik

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av Skärgårdsstiftelsen. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till av Skärgårdsstiftelsen anlitade personuppgiftsbiträden, revisorer, fastighets- och vänregister samt till myndigheter efter begäran.

Skärgårdsstiftelsen lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller organisationer om Skärgårdsstiftelsen inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda Skärgårdsstiftelsen eller tredje parts rättigheter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vid behov kan vi komma att spara dina uppgifter för andra syften än för våra avtalade åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav. Vid dessa tillfällen sparar vi uppgiften endast i den omfattning som är nödvändig för att uppfylla aktuellt lagkrav.

Dina rättigheter

Rätt till information
Den registrerade har rätt att få en kopia av de uppgifter Skärgårdsstiftelsen har om dig.

Rätt till rättelse
Den registrerade har rätt att vända sig till Skärgårdsstiftelsen och be att få felaktiga uppgifter rättade.

Rätt till radering
Den registrerade har rätt att begära radering av sina personuppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av uppgiften. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.

Rätt till klagomål
Den registrerade har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Google analytics

Google Analytics är en kostnadsfri tjänst som Google tillhandahåller webbplatsinnehavare. Verktyget gör det möjligt att samla in uppgifter om webbplatsbesökarens beteende som till exempel vilka sidor som besöks mest, hur besökare klickar sig genom webbplatsen och orten där besökarna befinner sig. Beroende på tjänstens konfiguration är det även möjligt att kartlägga webbplatsbesökare baserat på demografiska kriterier som ålder och kön.

Google Analytics behandlar personuppgifter som till exempel webbplatsbesökarens IP-adresser. Därutöver behandlar tjänsten även andra typer av uppgifter om webbplatsbesökare som till vistelseort. Dessa uppgifter kan kombineras med andra uppgifter som Google har samlat in om webbplatsbesökaren som till exempel demografiska uppgifter.

Google är certifierade via Privacy Shield Agreement och garanterar därför efterlevnad av European data protection legislation (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI). 
Givet EU-domstolens dom i det s.k. Schrems ii-målet har vi vidtagit extra åtgärder för att följa GDPR och hålla uppgifter om våra besökare skyddade. Ett exempel på sådan åtgärd av anonymisering av IP-adresser i Google Analytics.

Du kan neka användning av Google Analytics.

Facebook pixel

Facebook Pixel är en kostnadsfri tjänst för remarketing/retargeting. Verktyget gör det möjligt att samla in uppgifter om effektivitet från facebook-annonser. Datan som samlas in är anonym för oss, vi kan inte se användarna på individnivå.

Datan som samlas in lagras på Facebooks servrar och kan därför användas av Facebook i eget syfte samt länka denna information till användarens konto. Därför viktigt att ni tar del utav Facebooks integritets-policy https://www.facebook.com/about/privacy

Facebook är certifierade via Privacy Shield Agreement och garanterar därför efterlevnad av European data protection legislation (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC). 
Givet EU-domstolens dom i det s.k. Schrems ii-målet har vi vidtagit extra åtgärder för att följa GDPR och hålla uppgifter om våra besökare skyddade.Du kan neka användning av Facebook Pixel.

Hotjar

Hotjar är en tjänst som spårar användarnas beteende på webbsidan. Verktyget gör det möjligt att samla in uppgifter om hur webbplatsbesökaren beter sig genom att exempelvis samla in data om vilka sidor som besöks, hur långt tid besökaren spenderar på en sida samt vilka länkar som klickas på. Syftet med detta är att kunna analysera vad webbplatsbesökaren beteenden och på så sätt korrigera användarupplevelsen.

Data som Hotjar samlar in inkluderar bland annat ip-adress som lagras i anonymiserad form, skärmstorlek, typ av enhet, webbläsarinformation, geografisk position baserat på land samt språk. 
Hotjar lagrar data i en anonymiserad form och är förbjudna att sälja vidare information som samlas in.

Hotjar är registrerade inom EU och behöver därför inte vara certifierade via Privacy Shield Agreement.

Du kan neka användning av Hotjar.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Exempel på inbäddat innehåll

Videospelare från Youtube. 
Du kan neka användning av kakor från youtube.

Videospelare från Vimeo. 
Du kan neka användning av kakor från youtube.

Timeline från Facebook. 
Du kan neka användning av inbäddat innehåll från facebook.