Utsikt över havet från ett berg
Foto: Bosse Lind

Hållbarhet ett övergripande verksamhetsmål

Under 2022 togs en ny strategi för hållbarhetsarbetet fram för Skärgårdsstiftelsen där det övergripande verksamhetsmålet utgår från Skärgårdsstiftelsens uppdrag och Vision 2030 om ”Tillgängliga och hållbara skärgårdsmiljöer för nuvarande och kommande generationer”.

Hållbar utveckling är alltså från och med 2023 det övergripande verksamhetsmålet för hela Skärgårdsstiftelsen. Det innebär att vi arbetar med målsättningen att hållbarhet är en självklar och integrerad del i hela vår verksamhet och en utgångspunkt för vår utveckling.

Alla aktiviteter i verksamhetsplaneringen stäms av mot våra hållbarhetsprinciper.

Skärgårdsstiftelsens hållbarhetsprinciper

  • Vi arbetar för att ha ett väl förvaltat bestånd, med störst möjliga ekologiska och sociala bidrag, samt med teknik i framkant för en resurseffektiv förvaltning.
  • Vi skapar goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation på våra områden, vilket bidrar till människors välmående, god hälsa och ett hållbart samhälle.
  • Vi är en ansvarstagande organisation där vårt arbetssätt drivs av en gemensam riktning med tydliga mål. Vi arbetar gentemot Vision 2030 med fokus på vårt kärnuppdrag.
  • Vi har ett aktivt naturvårdsarbete för att långsiktigt bevara och utveckla värdefulla naturmiljöer och biologisk mångfald på våra marker och i våra vatten.
  • Vår ekonomi präglas av långsiktighet och resurseffektivitet.