Drifttekniker

Kategorisering av områden

Vi ser nu över våra områden för att vi som fastighetsägare ska kunna kategorisera dem enligt samma princip som resten av förvaltarsverige där man delar in områden i kategori 1-3, med en tydlig definition av vilken service besökarna kan förvänta sig på respektive område.

Ur ett hållbarhetsperspektiv behöver vi se över var det är gynnsamt och nödvändigt med hög service respektive minskad service. Våra beslut kring respektive områden baseras på hur många besök vi har på varje område.

Kategori 1

 • Välbesökta året om. Geografisk fördelning    ​
  norr – söder
 • Nås med kommunala medel eller reguljär båttrafik​
 • Tydlig vägvisning, p-plats, angöringsmöjlighet ​
 • Tillgängligt vintertid​
 • Brett utbud av serviceanordningar ska finnas​
 • Dass främst vid huvudparkering/entré ​
 • Satsningar på tillgänglighet prioriteras till dessa områden ​
 • Gränsmarkering och tydlig reservatsskyltning samt ev. tematiska skyltar

Kategori 2

 • Välbesökta under säsong ​
 • Serviceanordningar i begränsad omfattning​
 • Vandringsled / stig​
 • Gränsmarkering och reservatsskyltning

Kategori 3

 • Serviceanordningar; inga eller i mycket begränsad omfattning​
 • Gränsmarkering och enkel reservatsskyltning ​

Områdena inom kategori 1 utgörs till största del av våra fastlandsområden tillsammans med Utö. Kategori 2 områden är områden som Grinda, Finnhamn, Nåttarö mfl som har verksamhet och öppet större del av året och nås med Waxholmsbåt. Områden i kategori 3 är utskärsområden dit du endast kan ta dig med egen båt.