lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Styrelsen under mandatperioden 2019-2022

Skärgårdsstiftelsens styrelse är ansvarig för att bestämma rutiner och riktlinjer för verksamheten samt användning av resurser. Styrelsen sammanträder med jämna mellanrum, dock minst två gånger varje år.

Skärgårdsstiftelsens styrelse består av femton ledamöter och femton suppleanter som utses av Region Stockholm, Stockholms kommun och skärgårdskommunerna Haninge, Norrtälje, Nynäshamn, Vaxholm, Värmdö och Österåker. I styrelsen sitter även adjungerande ledamöter utan rösträtt. Dessa kommer bland annat från Skärgårdsstiftelsens vänner, Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation (SIKO), Saltsjön Mälarens båtförbund och Stockholms läns hembygdsförbund.

Styrelsen ska se till att anläggningar på stiftelsens områden används på bästa sätt för att främja stiftelsens ändamål, samt vid behov utveckla anläggningar och verksamheter.

Region Stockholm, ORDINARIE LEDAMÖTER

Elisabeth Thand Ringqvist (c) ordförande
Maria Sandels Gränd 6
112 69 Stockholm
etr@marsnen.se

Harry Bouveng (m) 1:e vice ordförande
Körunda säteri
148 91 Ösmo
Tel. arb. 08-520 681 93
harry.bouveng@sll.se

Carl Kangas (s) 2:e vice ordförande
Alkällevägen 39
139 33 Värmdö
Mobil: 076-133 29 77
carl.kangas@varmdo.se

Kjell Jansson (m)
Norra Bruksvägen 39
760 17 Blidö
Mobil: 073-558 22 00
kjell.jansson@norrtalje.se

Nina Lindman Flores (s)
Götgatan 122, 4tr
118 62 Stockholm
Mobil: 073-939 19 74
nina.flores@outlook.com

Maria Mustonen (v)
Finn Malmgrens väg 30
121 38 Johanneshov
Mobil: 072-553 88 58
maria.2.mustonen@sll.se

Stefan Saläng (l)
Tallkottsvägen 32
138 36 Älta
Mobil: 070-433 96 30
stefan.salang@nacka.se

Yusuf Aydin (kd)
Lavendelvägen 34
145 74 Norsborg
Mobil: 070-403 21 24
yusuf.aydin@kristdemokraterna.se

Region Stockholm, SUPPLEANTER

Marie Bladholm (m)
Jakthornsvägen 9
139 40 Värmdö
Mobil: 070-456 42 22
marie.bladholm@sll.se

Nikolina Knutsson (m)
nikolina.knutsson@gmail.com

Mathias Mellgren (c)
Hammarby allé 5
120 32 Stockholm
Mobil: 070-602 08 19
mathias.mellgren@foretagarna.se

Anders Garstål (s)
Ytterbyvägen 57 B
185 94 Vaxholm
anders.garstal@hotmail.com

Simon Eriksson Antfolk (s)
Solhems Hagväg 102
163 56 Spånga
Mobil: 076-416 79 35
simoneantfolk@gmail.com

Zakarias Zouhir (v)
zacke2014@gmail.com

Elin Leander (mp)
Garverigränd 7
131 60 Nacka
Mobil: 076-109 20 07
elin.leander@gmail.com

Amie Kronblad (l)
Oxtenstiernas väg 19
134 40 Gustavsberg
Mobil: 073-841 77 77
amie.kronblad@liberalerna.se

STOCKHOLMS STAD, ORDINARIE LEDAMÖTER

Lars Svärd (m)
Bisittargatan 25
129 44 Hägersten
Mobil: 070-724 27 15
lars.svard@moderaterna.se

Elsemarie Bjellqvist (s)
Tideliusgatan 46
118 69 Stockholm
Mobil: 070-373 44 04
elsemarie@bjellqvist.se

Lennart Rydberg (l)
Solhemsvägen 35
163 54 Spånga
Mobil: 070-322 02 61
lennart.rg@gmail.com

Agneta Sundberg (v)
Tullgårdsgatan 36
116 68 Stockholm
Mobil: 070-635 50 92
agneta.kristina.sundberg@gmail.se

STOCKHOLMS STAD, SUPPLEANTER

Ewa Larsson (mp)
Axvallsvägen 21
121 50 Johanneshov
Mobil: 070-530 42 37
ewa.e.larsson@stockholm.se

Pelle Thörnberg (c)
Fatburstrappan 18
118 26 Stockholm
Mobil: 070-893 15 45
pelle@pellethornberg.se

Gunnar Söderholm (s)
Tantogatan 45
118 42 Stockholm
Mobil: 073-668 16 30
gunnarsoderholm.53@gmail.com

Göran Kärrman (v)
Bergengatan 12
264 31 Kista
Mobil: 076-867 09 79
goran.karrman@gmail.com

SKÄRGÅRDSKOMMUNERNA, ORDINARIE LEDAMÖTER

Anders Olander (c)
(Norrtälje kommun)
Roslagsgatan 27 A
761 31 NORRTÄLJE
Mobil: 070-671 23 04
anders.olander@centerpartiet.se

Ulla-Britt Öhman (c)
(Haninge kommun)
Valingevägen 7
148 95 Muskö
Mobil: 070-826 11 09
ulla-britt.ohman@haninge.se

Vakant (l)
(Värmdö kommun)

SKÄRGÅRDSKOMMUNERNA, SUPPLEANTER

Christina Funhammar (m)
(Österåkers kommun)
Sillinge gård 1
184 95 Ljusterö
christina.funhammar@tele2.se

Rickard Gille (wp)
(Vaxholms kommun)
Rindö Ekudde 1
185 41 Vaxholm
Mobil: 070-676 76 22
rickard.gille@telia.com

Vakant (l)
(Nynäshamns kommun)

SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNNER, ADJUNGERADE

Kjell Thorngren
Fjällviksvägen 1
130 40 Djurhamn
Tel & Fax bostad: 08-571 670 43
Mobil: 070-811 12 03
kjell@el-gubben.se

Vakant

SIKO, ADJUNGERADE
SKÄRGÅRDENS INTRESSEFÖRENINGARS KONTAKTORGANISATION

Britt Fogelström
Ramsmora
130 43 Möja
Mobil: 070-539 73 23
britt@vahine.se

Göran Lagerström
goran@lagerstrom.se

SALTSJÖN MÄLARENS BÅTFÖRBUND, ADJUNGERADE

Johan Söderberg
soderberg.jb@gmail.com

STOCKHOLMS LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND, ADJUNGERADE

Anita Lundin
Stora kvinns väg 2
125 60 Älvsjö
Mobil: 073-048 92 42
anita-lundin@comhem.se

ARBETSUTSKOTTET, ORDINARIE LEDAMÖTER

Elisabeth Thand Ringqvist (c), ordförande
Harry Bouveng (m), 1:e vice ordförande
Carl Kangas (s), 2:e vice ordförande
Elsemarie Bjellqvist (s)
Lars Svärd (m)

ARBETSUTSKOTTET, SUPPLEANTER

Kjell Jansson (m)
Lennart Rydberg (l)
Agneta Sundberg (v)
Nina Lindman Flores (s)
Elin Leander (mp)

REVISORER

Catrin Moberg, Auktoriserad revisor
(Utsedd av Skärgårdsstiftelsens styrelse)
KPMG AB
P.O. Box 382
101 27 Stockholm
Mobil: 070-952 94 50
catrin.moberg@kpmg.se

FÖRTROENDEVALDA REVISORER

Stefan Kindborg (m)
Mobil: 076-803 45 59
Sländvägen 39
125 58 Älvsjö
stefankindborg2@gmail.com

Lars Berglund (m)
Mobil: 070-996 50 60
Kvarnstugevägen 23
133 36 Saltsjöbaden
lars.berglund@sll.se