Hällar och klippor mot havet i ytterskärgården
Foto: Jonas Dolk

Styrelsen

Skärgårdsstiftelsens styrelse har som uppgift att se till att Skärgårdsstiftelsens stadgar och syfte efterlevs. Det är också styrelsen som tillsätter Vd som är ansvarig för den dagliga verksamheten.

I styrelsen utses ett Arbetsutskott (AU) som träffas oftare och tar beslut i mindre frågor samt bereder beslut tillsammans med Vd och ledning till styrelsen för beslut.

Sammansättningen av Skärgårdsstiftelsens styrelse är reglerad i stadgarna och ser ut som följer: Skärgårdsstiftelsens styrelse består av femton ledamöter och femton suppleanter som utses av Region Stockholm, Stockholms kommun och skärgårdskommunerna Haninge, Norrtälje, Nynäshamn, Vaxholm, Värmdö och Österåker. I styrelsen sitter även adjungerande ledamöter utan rösträtt.
Skärgårdsstiftelsens styrelse sammanträder med jämna mellanrum, dock minst två gånger varje år.