Press och location

Skärgårdsstiftelsen använder Cision som leverantör för att skicka ut pressmeddelanden. Vårt pressrum på Cisions webbplats riktar sig främst till dig som är journalist. Där hittar du pressmeddelanden som Skärgårdsstiftelsen publicerat.

Grafiskt material

All användning av våra logotyper måste godkännas av Skärgårdsstiftelsen. Nedan följer några regler som måste följas vid användning av våra logotyper:

  • Det är inte tillåtet att göra ändringar i logotyperna.
  • Det är inte tillåtet att göra ”egna” logotyper.
  • För att säkerställa läsbarhet och tydlighet får logotypen inte vara för liten.